หน้าแรก

พรรครวมแผ่นดิน

พัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
รับใช้ประชาชน

ผลักดันนโยบาย

"เชียงใหม่ล้านนา มหานคร" นโยบายที่ตั้งใจทำเพื่อคนเชียงใหม่