ร่วมบริจาคอุดหนุนภาษี

Sandy_Tech-03_Single-08

ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมบริจาคอุดหนุนภาษี

จำนวน 500 บาท (โดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม)

เพียงแค่เลือกอุดหนุนภาษี ในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด .91

ขั้นตอนอุดหนุนภาษี
พรรครวมแผ่นดิน

ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์มยื่นภาษีออนไลน์ ได้ที่สำนักงานสรรพากร เขตพื้นที่ใกล้บ้าน หรือ เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร ได้ที่ลิงก์นี้

ขั้นตอนที่ 2

“แสดงเจตนาอุดหนุนภาษีให้แก่พรรคการเมืองของผู้มีเงินได้” กดเลือก “ประสงค์อุดหนุนภาษี” และเลือกรหัส “186”

ขั้นตอนที่ 3

ระบุจำนวนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 500 บาท (โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)