ขั้นตอนบริจาค สำหรับนิติบุคคล

2. ส่งเงินบริจาค

ชื่อบัญชี
พรรครวมแผ่นดิน (เพื่อการบริจาค)
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 483-1-00742-2

ชื่อบัญชี
พรรครวมแผ่นดิน
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต
เลขที่ 270-2-12269-4

3. เตรียมเอกสาร

1. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
3. สลิปธนาคาร หรือ หลักฐานการบริจาคเงิน

4. ส่งเอกสารที่ไลน์ (Line OA)

เพิ่มเพื่อน เพื่อส่งเอกสาร
idLine: @ttpttp

เพิ่มเพื่อน

ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมลภายใน 30 วันทำการ