บริจาคให้พรรครวมแผ่นดิน

บริจาคให้พรรครวมแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนให้พรรครวมแผ่นดินได้ทำงานสุดกำลังและยั่งยืน

ขั้นตอน
1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งประสงค์บริจาค
2. ส่งเงินบริจาค
3. เตรียมเอกสาร
4. ส่งเอกสารที่ไลน์ (Line OA)
*ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมลภายใน 30 วันทำการ