โครงการผู้นำชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจแสดงพลังสร้างสรรค์เพื่อชุมชนแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (อาน้อย) หน.พรรครวมแผ่นดิน มอบหมายให้ ท่านกานดา ถาวรประพาฬ กก.บห.พรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน โครงการผู้นำชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจแสดงพลังสร้างสรรค์เพื่อชุมชนแบบยั่งยืน จัดโดย กลุ่มคนรักยานนาวา และพัฒนาบางคอแหลม ณ รร.เจ้าพระยาวิทยาคม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่ง ทางกกต. รับทราบในการจัดงานครั้งนี้แล้ว โดยมี ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรค และ อะตอม สัมพันธภาพ ดารา-นักแสดง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย