พรรครวมแผ่นดินจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

“มาดามหยก” นำทัพ”พรรครวมแผ่นดิน” จัดประชุมใหญ่ “บิ๊กโป๊บ” นั่งหัวหน้าพรรค พร้อม เปิดตัวคณะกรรมการพรรคชุดใหม่ และทีม Change Together “เปลี่ยน…ไปด้วยกัน”

วันที่ 8 ก.พ.2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่ พรรครวมแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 หลังจาก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยายื่น ลาออกจากหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน ไปรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ

โดยทางด้าน “มาดามหยก” น.ส. กชพร เวโรจน์ ประธานที่ปรึกษาพรรค และ หัวหน้าสาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดินที่ซูนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว-กีฬา เพิ่มรายได้เข้าประเทศ พัฒนาการเกษตร Smart Farmer ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมสิทธิเด็กและยกระดับบทบาทของสตรี สนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลายของทุกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมการส่งออกนำมาตรฐานเกษตรกรของไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่สมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

สำหรับ การประชุมวันนี้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมด โดยในที่ประชุมมีมติเลือก พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก หรือบิ๊กโป๊บ เป็นหัวหน้าพรรค ก็มีการปรับเปลี่ยนกฏกติกา ข้อบังคับพรรค ด้านนโยบายให้มีความเข้มข้นขึ้น สอดรับกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เป็นทหารสมัครใจ จะมีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ยกระดับมาตรฐานทหารให้สูงขึ้นเทียบต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ทางรรคได้มีคนในวงการบันเทิงทั้งนักแสดง นักร้อง ศิลปิน ได้ตบเท้าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค และสมาชิกกลุ่ม Change together Team ที่ประกอบด้วย ดารา นักแสดง ศิลปิน อาทิ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
, บุญโทน คนหนุ่ม, กำปั้น บาซู, เต้ นันทศัย, ทูน หิรัญทรัพย์ , เล็ก ไอศูรย์, ตฤณ เศรษฐโชค, รณ ฤทธิชัย, น้ากล้วย เชิญยิ้ม และโสภณ ไชยมี ,เอ ไมค์ทองคำ ,สดใส รุ่งโพธิ์ทอง ฯลฯซึ่งมีแนวทางนโยบาย “เปลี่ยน…ไปด้วยกัน” โดยมีเป้าหมายอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความปรองดอง ก้าวข้ามความขัดแย้ง ดูได้จากโลโก้พรรค ที่มีทุกสีที่บ่งบอกถึงการหลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้น และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยุติความขัดแย้ง หันหน้าร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่มาตรฐานให้เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงทำให้มีคนหลากหลาย ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น ทุกวงการอยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเตลื่อนพรรคให้บรรลุเป้ามายที่เอาวางไว้

ทางด้าน พลเอกชัชชัย ภัทรนาวิก หัวหน้าพรรค กล่าวว่า พร้อมเดินหน้าสานต่อแนวนโยบายพรรค ก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่มีสี มีฝ่าย เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและพร้อมนำแนวความคิดใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ๆ นำไปสู่แนวทางการทำงาน ผ่านนโยบายของพรรคต่อไป

คณะกรรมการบริหารพรรค
1 พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิก หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน
2 พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน
3 ดร.มนตรี พรมวัน รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน
4 นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน
5 นายรณฤทธิชัย คานเขต เลขาธิการพรรครวมแผ่นดิน
6 นายณัฐพล ทองคำ เหรัญญิกพรรครวมแผ่นดิน
7 นางสาวกานดา ถาวรประพาฬ นายทะเบียนสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน
8 นายสพัชญ์นนทน์ เชสพีเดส โฆษกพรรครวมแผ่นดิน
9 นายมาโนช อุณหกาญจน์กิจ กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน
10 นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์ กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน
11 นายโชคชัย ตันประเสริฐ กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน
12 พ.อ. ธีรเดช เบญจาทิกุล กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน
13 นางสาวอภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน
14 นายเชนทร์ ภัทรนาวิก กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน