พรรครวมแผ่นดิน ลั่นกลองรบสู้ศึกการเลือกตั้ง อ้อนชาวเหนือขอฝากพรรค

ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรครวมแผ่นดิน แจ้งว่าวันที่ 6 พย. สมาชิกพรรครวมแผ่นดิน 600 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเลือกสมาชิกพรรครวมแผ่นดินเพื่อจัดตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
ดร. มนตรี พรมวัน เป็นประธาน ดร.คมสัน เป็นเลขาในที่ประชุม นายจำลอง ครุฑขุนทด เลขาพรรคฯ เป็นประธานจุดธูปเทียน และชี้แจงนโยบายพรรค ทาง กกต.จังหวัด ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการ 8 คน โดย น.ส.กชพร เวโรจน์ เป็นหัวหน้าสาขาพรรครวมแผ่นดิน ภาคเหนือ

น.ส.กชพร มักทำงานจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนอยู่เบื้องหลังงานสำคัญต่างๆ ตลอดมา สนับสนุนสิทธิเด็ก และสตรี ตลอดจนสนับสนุนแนวคิดการเกษตรทันสมัย ทำงานเข้าได้กับผู้คนหลากหลายทุกเพศทุกวัย
น.ส.กชพร ได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนภาคเหนือว่าจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ประเทศชาติ อ้อนพี่น้องชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ เป็นภาษาเหนือ เชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยเจ้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่ การเกษตรแบบทันสมัย ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา แก้ปัญหายาเสพติด และมุ่งแก้ปัญหาปากท้อง ที่ทำกินของประชาชน

น.ส.กชพร กล่าวกับพี่น้องประชาชนเป็นภาษาเหนือขอโอกาสพรรครวมแผ่นดินเข้ามาช่วยดูแลประชาชน ส่งเสริม แก้ไข จัดการปัญหาของชาวภาคเหนือ ชาวเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก น.ส.กชพร เป็นคนเชียงใหม่เติบโตมาในเชียงใหม่ รักเชียงใหม่ไม่แพ้ใคร รักภาคเหนือ เข้าใจและมีส่วนช่วยแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอด มีความรักเมืองไทย และยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมุ่งมั่น พร้อมดูแลชาวเหนือ และช่วยกันพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง จริงใจ

และในวันที่ 26 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ทางพรรครวมแผ่นดินจะมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญสัญจรเป็นครั้งแรกที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพรรคให้ดียิ่งขึ้น และมีการสัมนา ตลอดการเปิดเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ ให้ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ การเกษตร เปิดโอกาสรับฟังปัญหาจากตัวแทนประชาชน เยาวชน กลุ่มคนทำงาน นักศึกษา แรงงาน เกษตรกร ที่มาจากแต่ละพื้นที่ หลากหลายเพศวัย หลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ได้มีการทาบทามบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความชำนาญด้านต่างๆเพื่อมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในพรรค ดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของพรรคเจ้าถึงการดูแลประชาชนอย่างตรงจุด ตรงใจ

ขอเรียนเชิญท่านที่ต้องการสมัครสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนประสงค์ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆร่วมกัน กรุณาติดตามเพจพรรครวมแผ่นดิน เพจอาน้อย วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และเฟซบุ๊ควิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสู่การเมืองไทยยุคใหม่ ไร้ความขัดแย้ง ยุติการแบ่งฝักฝ่าย ร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดอง เห็นประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นอยู่ของประชาชนประเทศชาติเป็นหลัก นำรอยยิ้มกลับมาสู่สังคมเมืองไทยของพวกเราทุกคนประเทศไทย เป็นของคนไทยทุกคน เชิญทุกท่านมาร่วม “พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน”
ทางพรรครวมแผ่นดิน ให้ความสำคัญมากอย่างยิ่ง ด้านประชาชนมีสุข พวกเราก็ยินดี ทางพรรคมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่พรรครวมแผ่นดิน thailandtogetherparty.org/
เฟซบุ๊ก: facebook.com/Thaitogetherparty