เลขาธิการพรรครวมแผ่นดิน เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน CP ALL ACADEMY

เลขาธิการพรรครวมแผ่นดิน เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน CP ALL ACADEMY

‘จำลอง ครุฑขุนทด’ เลขาธิการพรรครวมแผ่นดิน เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน CP ALL ACADEMY เพื่อจัดทำนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรครวมแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายจำลอง ครุฑขุนทด เลขาธิการพรรครวมแผ่นดิน เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน CP ALL ACADEMY เพื่อเป็นหนึ่งแนวทางในการจัดทำนโยบายพัฒนาระบบการศึกษา โรงเรียนดี เรียนดี เรียนฟรี รัฐออกให้ทั้งหมด เอกชนเข้ามาส่วนร่วม มีงานทำ ไม่เน้นสอบเข้า พัฒนาสนับสนุนตั้งวิทยาลัยชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีรายได้ระหว่างเรียน และถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรครวมแผ่นดิน โดยมีตัวแทนจาก CP ALL ACADEMY ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี