กชพร เวโรจน์

ประธานที่ปรึกษาพรรค
หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ
และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ภาคเหนือ